فتح مفتاح الغیب

گروه مولفان:
محمد بن قطب الدین ازنیقی (نویسنده) | محمد بن اسحاق صدرالدین قونیوی (نویسنده) | اسماعیل جاری (ویراستار)

ناشر:
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

درباره کتاب:
فتح مفتاح الغیب عنوان کتابی است از محمد بن اسحاق صدرالدین قونیوی که در 902 صفحه و توسط انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد بن اسحاق صدرالدین قونیوی، کتاب‌های النفحات الالهیه(مولی)، مفتاح الغیب و شرحه مصباح الانس(مولی)، ترجمه اعجازالبیان فی تاویل ام القرآن(مولی)، ترجمه مصباح الانس، یا، پیوند استدلال و شهود در کشف اسرار وجود صدرالدین قونوی(مولی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.