نویز در مدارات و سیستمهای مخابرات الکترونیکی (مدلسازی، تحلیل و اندازه گیری)

مولف:
عبدالعلی عبدی پور (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
نویز در مدارات و سیستمهای مخابرات الکترونیکی (مدلسازی، تحلیل و اندازه گیری) عنوان کتابی است از عبدالعلی عبدی پور که در 180 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1383 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مدارهای الکترونیکی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالعلی عبدی پور، کتاب‌های خطوط انتقال فعال در مخابرات الکترونیکی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، ترانزیستورهای اثر میدانی فرکانس بالا(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، مدارهای مخابراتی(نص)، ترانزیستورهای اثر میدانی فرکانس بالا(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.