ورزش (واکسنی برای پیشگیری از بیماریها و ناهنجاریها)

مولف:
مهدی بنایی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه فردوسی مشهد

درباره کتاب:
ورزش (واکسنی برای پیشگیری از بیماریها و ناهنجاریها) عنوان کتابی است از مهدی بنایی که در 252 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ورزش درمانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,300 تومــان