آسیب شناسی و ارزیابی فنی بناهای تاریخی (با مصالح بنایی غیر مسلح)

مولف:
فاطمه مهدی زاده سراج (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه علم و صنعت ایران

درباره کتاب:
آسیب شناسی و ارزیابی فنی بناهای تاریخی (با مصالح بنایی غیر مسلح) عنوان کتابی است از فاطمه مهدی زاده سراج که در 376 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آثار تاریخی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.