اخلاق، ارزش ها و فرهنگ سازمانی (EVC) (مدیریت منابع انسانی پیشرفته)

گروه مولفان:
آرین قلی پور (نویسنده) | ندا محمداسماعیلی (نویسنده)

ناشر:
موسسه کتاب مهربان نشر

درباره کتاب:
اخلاق، ارزش ها و فرهنگ سازمانی (EVC) (مدیریت منابع انسانی پیشرفته) عنوان کتابی است از آرین قلی پور که در 468 صفحه و توسط انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فرهنگ سازمانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از آرین قلی پور، کتاب‌های مدیریت منابع انسانی(سمت)، جامعه شناسی سازمانها(سمت)، مدیریت ریسک منابع انسانی(موسسه کتاب مهربان نشر)، مدیریت رفتار سازمانی(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.