اخلاق، ارزش ها و فرهنگ سازمانی (EVC) (مدیریت منابع انسانی پیشرفته)

گروه مولفان:
آرین قلی پور (نویسنده) | ندا محمداسماعیلی (نویسنده)

ناشر:
موسسه کتاب مهربان نشر

درباره کتاب:
اخلاق، ارزش ها و فرهنگ سازمانی (EVC) (مدیریت منابع انسانی پیشرفته) عنوان کتابی است از آرین قلی پور که در 468 صفحه و توسط انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فرهنگ سازمانی است. از آرین قلی پور، کتاب‌های مدیریت منابع انسانی(سمت)، جامعه شناسی سازمانها(سمت)، مدیریت ریسک منابع انسانی(موسسه کتاب مهربان نشر)، مدیریت رفتار سازمانی(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.