آینده مدیریت منابع انسانی

گروه مولفان:
دیوید اولریچ (نویسنده) | دیوید اولریچ (نویسنده) | علی سید نقوی (مترجم)

ناشر:
مهکامه

درباره کتاب:
آینده مدیریت منابع انسانی عنوان کتابی است از دیوید اولریچ با ترجمه‌ی علی سید نقوی که در 543 صفحه و توسط انتشارات مهکامه در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The future of human resource management: 64 thought leaders explore the critical HR issues of today and tomorrow، 2005. موضوع اصلی این کتاب کارکنان است. از دیوید اولریچ، کتاب‌های برند رهبری در سازمان(سیته)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
32,500 تومــان