آینده مدیریت منابع انسانی

گروه مولفان:
دیوید اولریچ (نویسنده) | دیوید اولریچ (نویسنده) | علی سید نقوی (مترجم)

ناشر:
مهکامه

درباره کتاب:
آینده مدیریت منابع انسانی عنوان کتابی است از دیوید اولریچ با ترجمه‌ی علی سید نقوی که در 543 صفحه و توسط انتشارات مهکامه در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The future of human resource management: 64 thought leaders explore the critical HR issues of today and tomorrow، 2005. موضوع اصلی این کتاب کارکنان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از دیوید اولریچ، کتاب‌های برند رهبری در سازمان(سیته)، روش ارزیابی متوازن منابع انسانی(دفتر پژوهشهای فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
34,500 تومــان