تغییر برای متمایز شدن (خلق سازمانی عظیم با ایجاد پرسنلی قدرتمند)

گروه مولفان:
دانیل مرل کیبل (نویسنده) | حسین نوروزی (مترجم)

ناشر:
موسسه کتاب مهربان نشر

درباره کتاب:
تغییر برای متمایز شدن (خلق سازمانی عظیم با ایجاد پرسنلی قدرتمند) عنوان کتابی است از دانیل مرل کیبل با ترجمه‌ی حسین نوروزی که در 229 صفحه و توسط انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Change to strange: create a great organization by building a strange ... ، 2007.. موضوع اصلی این کتاب کارآمدی سازمانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
16,000 تومــان