ارزیابی رفتار شکست مواد ترد با استفاده از نرم افزار PFC

مولف:
هادی حائری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی

درباره کتاب:
ارزیابی رفتار شکست مواد ترد با استفاده از نرم افزار PFC عنوان کتابی است از هادی حائری که در 171 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مکانیک سنگ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.