خانۀ روزنامه نگاران جوان [کتاب تجربه/1]

مولف:
امیر محزونیه (نویسنده)

ناشر:
آرما

درباره کتاب:
خانۀ روزنامه نگاران جوان [کتاب تجربه/1] عنوان کتابی است از امیر محزونیه که در 264 صفحه و توسط انتشارات آرما در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رسانه های گروهی و عدالت کیفری است. از امیر محزونیه، کتاب دینی که آنها می گویند، نه!(آرما) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.