Techniques of teaching English to Iranian Seminary Students

گروه مولفان:
حبیب رضا ارزانی (نویسنده) | احمد مولوی (نویسنده)

ناشر:
آرما

درباره کتاب:
Techniques of teaching English to Iranian Seminary Students عنوان کتابی است از احمد مولوی که در 208 صفحه و توسط انتشارات آرما در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان دوم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,500 تومــان