هزار و یک شب -مجموعه 4 جلدی

مولف:
عبداللطیف طسوجی تبریزی (نویسنده)

ناشر:
آسو

درباره کتاب:
هزار و یک شب -مجموعه 4 جلدی عنوان کتابی است از عبداللطیف طسوجی تبریزی که توسط انتشارات آسو در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های عاشقانه عربی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبداللطیف طسوجی تبریزی، کتاب‌های هزار و یک شب(شرکت نشر کتاب هرمس)، هزار و یک شب(سپاس)، هزار و یک شب(لیدا)، هزار و یک شب(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.