گونه شناسی رفتار نوآوری در استان های ایران (رویکردی اجتماعی)

گروه مولفان:
سید سپهر قاضی نوری (نویسنده) | پریسا ریاحی (نویسنده)

ناشر:
صفار

درباره کتاب:
گونه شناسی رفتار نوآوری در استان های ایران (رویکردی اجتماعی) عنوان کتابی است از سید سپهر قاضی نوری که در 384 صفحه و توسط انتشارات صفار در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نوآوری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید سپهر قاضی نوری، کتاب‌های مقدمه ای بر سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری(دانشگاه تربیت مدرس)، سیاست های فناوری و نوآوری(صفار)، رهنگاری برای راهبرد و نوآوری(صفار)، روش های تحقیق در مدیریت عملیات(موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید