سنجش و ارزیابی سرمایه انسانی بر پایه الگوی یکپارچه

مولف:
ابوالقاسم نادری (نویسنده)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
سنجش و ارزیابی سرمایه انسانی بر پایه الگوی یکپارچه عنوان کتابی است از ابوالقاسم نادری که در 192 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب برنامه ریزی راهبردی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالقاسم نادری، کتاب‌های مالیه آموزش(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، مباحث پیشرفته در اقتصاد آموزش(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.