شبیه سازی سیستم های قدرت با استفاده از نرم افزار MATLAB

گروه مولفان:
عباس کتابی (نویسنده) | ایمان صادق خانی (نویسنده)

ناشر:
مرسل

درباره کتاب:
شبیه سازی سیستم های قدرت با استفاده از نرم افزار MATLAB عنوان کتابی است از ایمان صادق خانی که در 896 صفحه و توسط انتشارات مرسل در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب متلب است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ایمان صادق خانی، کتاب‌های شبیه سازی سیستم های قدرت با استفاده از نرم افزار MATLAB(مرسل)، تئوری توان لحظه ای و کاربرد آن در بهبود کیفیت توان(دانشگاه کاشان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
35,000 تومــان