عصرمجازی؛ تاملی بر کارکردها و رویکردهای جامعه مجازی [انسان شناخت/17]

گروه مولفان:
سیدرضا هاشمی زاده (نویسنده) | بنیامین انصاری نسب (نویسنده)

ناشر:
تیسا

درباره کتاب:
عصرمجازی؛ تاملی بر کارکردها و رویکردهای جامعه مجازی [انسان شناخت/17] عنوان کتابی است از بنیامین انصاری نسب که در 276 صفحه و توسط انتشارات تیسا در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فضای مجازی است. از بنیامین انصاری نسب، کتاب انسان شناسی آیین های دریایی(اوان) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.