در استفاده از تلفن [آفرین پسر گلم/20]

گروه مولفان:
اعظم تبرایی (نویسنده) | علی خوش جام (تصویرگر) | یاسمن اکبری (تصویرگر)

ناشر:
موسسه انتشاراتی نوای مدرسه

درباره کتاب:
در استفاده از تلفن [آفرین پسر گلم/20] عنوان کتابی است از اعظم تبرایی که در 12 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشاراتی نوای مدرسه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کودکان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اعظم تبرایی، کتاب‌های در عادتهای خوب(موسسه انتشاراتی نوای مدرسه)، خطر در خیابان(موسسه انتشاراتی نوای مدرسه)، خطر در خانه(موسسه انتشاراتی نوای مدرسه)، در خرید(موسسه انتشاراتی نوای مدرسه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.