ایران در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار

مولف:
امیرمسعود رضایی (نویسنده)

ناشر:
پیمان

درباره کتاب:
ایران در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار عنوان کتابی است از امیرمسعود رضایی که در 432 صفحه و توسط انتشارات پیمان در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیرمسعود رضایی، کتاب‌های اطلاعات عمومی مصور پیمان(پیمان)، زندگی و سرشت نادرشاه افشار(پیمان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.