شاه عباس

گروه مولفان:
زهره شیشه چی (نویسنده) | علی اصغر طاهری (نویسنده)

ناشر:
داریوش

درباره کتاب:
شاه عباس عنوان کتابی است از زهره شیشه چی که در 394 صفحه و توسط انتشارات داریوش در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از زهره شیشه چی، کتاب‌های فرح(داریوش)، فوزیه(داریوش)، اشرف(داریوش)، ناصرالدین شاه و حرمسراهایش(داریوش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.