رباعیات خیام نیشابوری

گروه مولفان:
عمر بن ابراهیم خیام (نویسنده) | محمد علی فروغی (مقدمه نویس) | محمدمهدی منصوری (خطاط)

ناشر:
پیمان

درباره کتاب:
رباعیات خیام نیشابوری عنوان کتابی است از عمر بن ابراهیم خیام که در 144 صفحه و توسط انتشارات پیمان در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عمر بن ابراهیم خیام، کتاب‌های رباعیات حکیم خیام نیشابوری(نیک فرجام)، رباعیات حکیم عمر خیام(آوردگاه هنر و اندیشه)، رباعیات حکیم عمر خیام(زوار)، رباعیات حکیم عمر خیام(خانه فرهنگ و هنر گویا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 5ق