کوروش

گروه مولفان:
علی اصغر طاهری (نویسنده) | زهره شیشه چی (نویسنده)

ناشر:
داریوش

درباره کتاب:
کوروش عنوان کتابی است از زهره شیشه چی که در 280 صفحه و توسط انتشارات داریوش در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از زهره شیشه چی، کتاب‌های فرح(داریوش)، فوزیه(داریوش)، اشرف(داریوش)، ناصرالدین شاه و حرمسراهایش(داریوش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.