بررسی فقهی شبیه سازی انسان (با محوریت نظرات علما و صاحب نظران حوزه علمیه نجف اشرف)

مولف:
محمدباقر محمدی لائینی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
بررسی فقهی شبیه سازی انسان (با محوریت نظرات علما و صاحب نظران حوزه علمیه نجف اشرف) عنوان کتابی است از محمدباقر محمدی لائینی که در 106 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب همتاسازی انسانی (فقه) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان