پل ها و سازه های آبی ایران -جلد 1 (استان خوزستان)

گروه مولفان:
محمود گلابچی (نویسنده) | معصومه حاجی زاده (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه معماری و هنر پارس

درباره کتاب:
پل ها و سازه های آبی ایران -جلد1 (استان خوزستان) عنوان کتابی است از محمود گلابچی که در 551 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه معماری و هنر پارس در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پل سازی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمود گلابچی، کتاب‌های مبانی سازه برای معماران(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، معماری دیجیتال(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، مدیریت پروژه های صنعتی(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، مقاومت مصالح کاربردی(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.