بهینه سازی جامدات با CATIA (مقدار هدف، کمینه سازی مقید، بیشینه سازی مقید و اقناع قیود)

گروه مولفان:
احمدرضا خورشیدوند (نویسنده) | مرتضی سعادت مراد (نویسنده)

ناشر:
ناقوس

درباره کتاب:
بهینه سازی جامدات با CATIA (مقدار هدف، کمینه سازی مقید، بیشینه سازی مقید و اقناع قیود) عنوان کتابی است از احمدرضا خورشیدوند که در 216 صفحه و توسط انتشارات ناقوس در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بهینه سازی ریاضی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.