آموزش گام به گام شبیه سازی ++OMNet با رویکرد شبکه های خودروی

گروه مولفان:
مرتضی رموزی (نویسنده) | حمیده بابایی (نویسنده) | علیرضا صدیقی (نویسنده)

ناشر:
ناقوس

درباره کتاب:
آموزش گام به گام شبیه سازی ++OMNet با رویکرد شبکه های خودروی عنوان کتابی است از علیرضا صدیقی که در 160 صفحه و توسط انتشارات ناقوس در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کامپیوترها است. از علیرضا صدیقی، کتاب بازی سازی با unity(ناقوس) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.