پرتونامه سلیمانشاهی و بستان القلوب (دو رساله آموزشی)

گروه مولفان:
یحیی بن حبش سهروردی (نویسنده) | بابک عالیخانی (مصحح)

ناشر:
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

درباره کتاب:
پرتونامه سلیمانشاهی و بستان القلوب (دو رساله آموزشی) عنوان کتابی است از یحیی بن حبش سهروردی که در 225 صفحه و توسط انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از یحیی بن حبش سهروردی، کتاب‌های حکمت اشراق سهروردی(بوستان کتاب قم)، قصه های شیخ اشراق(نشر مرکز)، التلویحات اللوحیه و العرشیه(موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)، روزی با جماعت صوفیان(مولی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.