پرتونامه سلیمانشاهی و بستان القلوب (دو رساله آموزشی)

گروه مولفان:
یحیی بن حبش سهروردی (نویسنده) | بابک عالیخانی (مصحح)

ناشر:
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

درباره کتاب:
پرتونامه سلیمانشاهی و بستان القلوب (دو رساله آموزشی) عنوان کتابی است از یحیی بن حبش سهروردی که در 225 صفحه و توسط انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه اسلامی است. از یحیی بن حبش سهروردی، کتاب‌های حکمت اشراق سهروردی(بوستان کتاب قم)، قصه های شیخ اشراق(نشر مرکز)، التلویحات اللوحیه و العرشیه(موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)، روزی با جماعت صوفیان(مولی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.