سون یات سن

گروه مولفان:
پرل سایدن استریکر باک (نویسنده) | داریوش آشوری (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
سون یات سن عنوان کتابی است از پرل سایدن استریکر باک با ترجمه‌ی داریوش آشوری که در 139 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The Man who changed China: the story of Sun Yat -Sen. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پرل سایدن استریکر باک، کتاب‌های پرسش های بی پایان(بوتیمار)، نامه ای از پکن(موسسه انتشارات امیرکبیر)، دیو پیر(دفتر نشر فرهنگ اسلامی)، نامه ای از پکن(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان