فروش تحول آفرین (ایجاد تمایز با مشتریان استراتژیک)

گروه مولفان:
فیلیپ کاتلر (نویسنده) | ماریان دین خنا (نویسنده) | والده مار پفورچ (نویسنده) | صمد عالی (مترجم)

ناشر:
موسسه کتاب مهربان نشر

درباره کتاب:
فروش تحول آفرین (ایجاد تمایز با مشتریان استراتژیک) عنوان کتابی است از فیلیپ کاتلر با ترجمه‌ی صمد عالی که در 202 صفحه و توسط انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Transformational sales: making a difference with strategic customers، 2015.. موضوع اصلی این کتاب تحول سازمانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فیلیپ کاتلر، کتاب‌های بازاندیشی بازاریابی(نشر نی)، 10 اشتباه نابخشودنی در بازاریابی(دایره)، اصول بازاریابی(آیلار)، مدیریت استراتژیک بازاریابی(بازاریابی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.