طراحی سازه های بتنی پیش ساخته

گروه مولفان:
شهروز وکیلی (نویسنده) | میثم پاشا زانوسی (نویسنده)

ناشر:
فدک ایساتیس

درباره کتاب:
طراحی سازه های بتنی پیش ساخته عنوان کتابی است از شهروز وکیلی که در 768 صفحه و توسط انتشارات فدک ایساتیس در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ساختمان سازی صنعتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شهروز وکیلی، کتاب‌های نظارت بر اجرای سازه های بتنی(شرح)، مجموعه فرمول های مهندسی سازه(فدک ایساتیس)، نظارت بر اجرای سازه های بتنی(فدک ایساتیس)، سازه های بتنی پیش ساخته(فدک ایساتیس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.