مجتمع اقامتی [مجموعه کتب عملکردهای معماری/3]

گروه مولفان:
نیما طالبیان (نویسنده) | مهدی آتشی (نویسنده) | سیما نبی زاده (نویسنده)

ناشر:
کتابکده کسری

درباره کتاب:
مجتمع اقامتی [مجموعه کتب عملکردهای معماری/3] عنوان کتابی است از سیما نبی زاده که در 208 صفحه و توسط انتشارات کتابکده کسری در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب معماری است. از سیما نبی زاده، کتاب‌های مجتمع فرهنگی(کتابکده کسری)، معماری منظر(کتابکده کسری)، کتابخانه(کتابکده کسری)، پرسپکتیو(حرفه هنرمند)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.