مجتمع اقامتی [مجموعه کتب عملکردهای معماری/3]

گروه مولفان:
نیما طالبیان (نویسنده) | مهدی آتشی (نویسنده) | سیما نبی زاده (نویسنده)

ناشر:
کتابکده کسری

درباره کتاب:
مجتمع اقامتی [مجموعه کتب عملکردهای معماری/3] عنوان کتابی است از سیما نبی زاده که در 208 صفحه و توسط انتشارات کتابکده کسری در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب معماری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سیما نبی زاده، کتاب‌های مجتمع فرهنگی(کتابکده کسری)، معماری منظر(کتابکده کسری)، کتابخانه(کتابکده کسری)، پرسپکتیو(حرفه هنرمند)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.