تشریح کامل مسائل انتقال گرما با نگرش کاربردی -جلد 1 (ویرایش سوم و چهارم یونس ای سنجل)

گروه مولفان:
رضا احمدی پویا (نویسنده) | مریم کتابچی (نویسنده) | یونس ا چنگل (نویسنده)

ناشر:
دایره دانش

درباره کتاب:
تشریح کامل مسائل انتقال گرما با نگرش کاربردی -جلد1 (ویرایش سوم و چهارم یونس ای سنجل) عنوان کتابی است از رضا احمدی پویا که در 1281 صفحه و توسط انتشارات دایره دانش در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Heat است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا احمدی پویا، کتاب‌های تشریح کامل مسائل شیمی فیزیک(دایره دانش)، تحلیل و کنترل سیستم های فرایندی(اندیشه های گوهربار)، کامل ترین مرجع مدل سازی سیستم های مهندسی شیمی به کمک نرم افزار MATLAB. ..(دایره دانش)، تشریح کامل مسائل انتقال گرما با نگرش کاربردی(دایره دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
33,500 تومــان