فرهنگ روانشناسی و روانپزشکی (انگلیسی-فارسی)

گروه مولفان:
کریم عسگری (ویراستار) | فرهاد منصف (گردآورنده و مترجم)

ناشر:
دانشیار

درباره کتاب:
فرهنگ روانشناسی و روانپزشکی (انگلیسی-فارسی) کتابی است که در 464 صفحه و توسط انتشارات دانشیار در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.