قصه شیرین یادگار زریران [تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان]

گروه مولفان:
محمد رضا یوسفی (نویسنده) | ابوالقاسم فردوسی (نویسنده) | بنفشه احمدزاده (تصویرگر)

ناشر:
پیدایش

درباره کتاب:
قصه شیرین یادگار زریران [تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان] عنوان کتابی است از ابوالقاسم فردوسی که در 120 صفحه و توسط انتشارات پیدایش در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. از ابوالقاسم فردوسی، کتاب‌های پهلوان جهان(شرکت نشر کتاب هرمس)، شاهنامه(سخن)، شاهنامه(شرکت نشر قطره)، روزی بنام سده(خانه ادبیات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.