احیاء علوم الدین

گروه مولفان:
محمدبن محمد غزالی (نویسنده) | حسین خدیوجم (نویسنده) | مؤیدالدین محمد خوارزمی (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
احیاء علوم الدین عنوان کتابی است از حسین خدیوجم با ترجمه‌ی مؤیدالدین محمد خوارزمی که در 0 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تصوف است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین خدیوجم، کتاب‌های واژه نامه غزل های حافظ(زوار)، کیمیای سعادت(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، ترجمه مفاتیح العلوم(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، احصاء العلوم فارابی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
175,000 تومــان