چگونه بهترین دوست خود باشید (گفتگویی با دو روانکاو)

گروه مولفان:
میلدرد نیومن (نویسنده) | برنارد برکوویتس (نویسنده) | جین اوئن (نویسنده) | شهره (قراچه داغی) عبداللهی (مترجم)

ناشر:
فرهنگ رسا

درباره کتاب:
چگونه بهترین دوست خود باشید (گفتگویی با دو روانکاو) عنوان کتابی است از میلدرد نیومن با ترجمه‌ی شهره (قراچه داغی) عبداللهی که در 88 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ رسا در سال 1387 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از [How to be your own best friend: a conversation ... [1973 و c1971. موضوع اصلی این کتاب خودسازی است. از میلدرد نیومن، کتاب چگونه بهترین دوست خود باشید(پل) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,000 تومــان
موضوعات کتاب
خودسازی