چهل داستان کوتاه انگلیسی [‭English short stories]

گروه مولفان:
محسن شهرابی فراهانی (نویسنده) | شراگیم کلانتری (گردآورنده و مترجم)

ناشر:
گل بیتا

درباره کتاب:
چهل داستان کوتاه انگلیسی [‭English short stories] عنوان کتابی است از محسن شهرابی فراهانی که توسط انتشارات گل بیتا در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه انگلیسی است.
قیمت کتاب
6,000 تومــان