گفتارهایی در حقوق، مذهب، اخلاق، ارزش ها و سیاست

مولف:
جعفر بوشهری (نویسنده)

ناشر:
شرکت سهامی انتشار

درباره کتاب:
گفتارهایی در حقوق، مذهب، اخلاق، ارزش ها و سیاست عنوان کتابی است از جعفر بوشهری که در 272 صفحه و توسط انتشارات شرکت سهامی انتشار در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علوم انسانی است. از جعفر بوشهری، کتاب حقوق جزا 8(شرکت سهامی انتشار) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.