عرفان وحیانی در اندیشه علامه طباطبایی

گروه مولفان:
محمد جواد رودگرکوهپر (نویسنده) | علامه سید محمد حسین طباطبایی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
عرفان وحیانی در اندیشه علامه طباطبایی عنوان کتابی است از محمد جواد رودگرکوهپر که در 176 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عرفان است. از محمد جواد رودگرکوهپر، کتاب‌های عرفان قرآنی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، عرفان عاشورایی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، عرفان زهرایی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، رنگ عشق(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.