عرفان وحیانی در اندیشه علامه طباطبایی

گروه مولفان:
محمد جواد رودگرکوهپر (نویسنده) | علامه سید محمد حسین طباطبایی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
عرفان وحیانی در اندیشه علامه طباطبایی عنوان کتابی است از محمد جواد رودگرکوهپر که در 176 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عرفان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد جواد رودگرکوهپر، کتاب‌های عرفان قرآنی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، عرفان عاشورایی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، عرفان زهرایی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، رنگ عشق(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.