دایره المعارف تاریخ از40 هزار سال پیش تا سال 2008

گروه مولفان:
تد اسمارت (نویسنده) | پریچهر همایون روز (نویسنده) | رضا کریم (مترجم) | محمد شمس (مترجم)

ناشر:
پنجره

درباره کتاب:
دایره المعارف تاریخ از40 هزار سال پیش تا سال 2008 عنوان کتابی است از پریچهر همایون روز با ترجمه‌ی محمد شمس که در 0 صفحه و توسط انتشارات پنجره در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تاریخ است. از پریچهر همایون روز، کتاب‌های چرا، چطور، چگونه(ذکر)، چرا، چطور، چگونه(ذکر)، چرا، چطور، چگونه؟(ذکر)، چرا، چطور، چگونه؟(ذکر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
48,000 تومــان