حل تشریحی مسائل نخستین درس در جبر مجرد

گروه مولفان:
بابک سعیدی (نویسنده) | صفی شاهی فرد (نویسنده) | محسن داودی (نویسنده)

ناشر:
حفیظ

درباره کتاب:
حل تشریحی مسائل نخستین درس در جبر مجرد عنوان کتابی است از بابک سعیدی که در 324 صفحه و توسط انتشارات حفیظ در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جبر مجرد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بابک سعیدی، کتاب‌های تحلیل و تشریح کامل مسایل جبر خطی(امید انقلاب)، تحلیل و تشریح کامل مسائل جبر مجرد(امید انقلاب)، جبر خطی(تایماز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.