مسئولیت مدنی (حقوق مدنی 4)

مولف:
حمید بهرامی احمدی (نویسنده)

ناشر:
میزان

درباره کتاب:
مسئولیت مدنی (حقوق مدنی 4) عنوان کتابی است از حمید بهرامی احمدی که در 288 صفحه و توسط انتشارات میزان در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حقوق مدنی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حمید بهرامی احمدی، کتاب‌های 208 حکایت از ازوپ(افق)، کلیات عقود و قراردادها(میزان)، حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی(دانشگاه امام صادق (ع))، قواعد فقه(دانشگاه امام صادق (ع))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.