تاریخ دو هزار و پانصد ساله ایران -مجموعه 3 جلدی

مولف:
عباس پرویز (نویسنده)

ناشر:
دنیای کتاب

درباره کتاب:
تاریخ دو هزار و پانصد ساله ایران -مجموعه 3 جلدی عنوان کتابی است از عباس پرویز که در 1051 صفحه و توسط انتشارات دنیای کتاب در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از عباس پرویز، کتاب تاریخ سرزمین ایران 25 قرن تاریخ(موسسه انتشارات نگاه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
125,000 تومــان