سفرنامه ژنرال سرپرسی سایکس (ده هزار مایل در ایران)

گروه مولفان:
پرسی مولزورث سایکس (نویسنده) | حسین سعادت نوری (مترجم)

ناشر:
دنیای کتاب

درباره کتاب:
سفرنامه ژنرال سرپرسی سایکس (ده هزار مایل در ایران) عنوان کتابی است از پرسی مولزورث سایکس با ترجمه‌ی حسین سعادت نوری که در 486 صفحه و توسط انتشارات دنیای کتاب در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از پرسی مولزورث سایکس، کتاب‌های تاریخ ایران(موسسه انتشارات نگاه)، تاریخ مختصر ایران(نشر ثالث)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.