مساله های ناب فیزیک (الکتریسیته، مغناطیس و مدارهای الکتریکی)

مولف:
سید احمد رضا حسینی (نویسنده)

ناشر:
فاطمی

درباره کتاب:
مساله های ناب فیزیک (الکتریسیته، مغناطیس و مدارهای الکتریکی) عنوان کتابی است از سید احمد رضا حسینی که در 238 صفحه و توسط انتشارات فاطمی در سال 1395 به چاپ رسیده است. از سید احمد رضا حسینی، کتاب‌های مسئله های شاره ها، حرارت و نور(فاطمی)، مسئله های الکتریسیته، مغناطیس و موج(فاطمی)، مساله های ناب فیزیک(فاطمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
22,000 تومــان