داستانهای پیامبران در مثنوی

گروه مولفان:
عبدالرضا سیف (نویسنده) | جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی (نویسنده)

ناشر:
سخن

درباره کتاب:
داستانهای پیامبران در مثنوی عنوان کتابی است از جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی که در 360 صفحه و توسط انتشارات سخن در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مولوی، جلال الدین محمدبن محمد، 604 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی، کتاب‌های پرده های نای(شرکت نشر کتاب هرمس)، مثنوی معنوی(کتاب آبان)، کلیات شمس(شرکت نشر کتاب هرمس)، دیوان شمس تبریزی(خدمات فرهنگی کرمان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید