رباعیهای خیام

گروه مولفان:
عمر بن ابراهیم خیام (نویسنده) | محمود فرشچیان (نویسنده) | حسین صادقی (مترجم) | غلامحسین امیرخانی (خطاط)

ناشر:
سخن

درباره کتاب:
رباعیهای خیام عنوان کتابی است از عمر بن ابراهیم خیام با ترجمه‌ی حسین صادقی که در 356 صفحه و توسط انتشارات سخن در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از عمر بن ابراهیم خیام، کتاب‌های رباعیات حکیم خیام نیشابوری(نیک فرجام)، رباعیات حکیم عمر خیام(آوردگاه هنر و اندیشه)، رباعیات حکیم عمر خیام(زوار)، رباعیات حکیم عمر خیام(خانه فرهنگ و هنر گویا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.