رباعیهای خیام

گروه مولفان:
عمر بن ابراهیم خیام (نویسنده) | محمود فرشچیان (نویسنده) | حسین صادقی (مترجم) | غلامحسین امیرخانی (خطاط)

ناشر:
سخن

درباره کتاب:
رباعیهای خیام عنوان کتابی است از عمر بن ابراهیم خیام با ترجمه‌ی حسین صادقی که در 356 صفحه و توسط انتشارات سخن در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عمر بن ابراهیم خیام، کتاب‌های رباعیات حکیم خیام نیشابوری(نیک فرجام)، رباعیات حکیم عمر خیام(آوردگاه هنر و اندیشه)، رباعیات حکیم عمر خیام(زوار)، رباعیات حکیم عمر خیام(خانه فرهنگ و هنر گویا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.