آشنایی با الگوریتم ها [منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی، المپیاد کامپیوتر مدیر اجرایی مجموعه حسین میرزایی]

گروه مولفان:
یحیی تابش (نویسنده) | حسین میرزایی (نویسنده)

ناشر:
فاطمی

درباره کتاب:
آشنایی با الگوریتم ها [منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی، المپیاد کامپیوتر مدیر اجرایی مجموعه حسین میرزایی] عنوان کتابی است از حسین میرزایی که در 103 صفحه و توسط انتشارات فاطمی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب المپیادها (الگوریتمهای کامپیوتری) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین میرزایی، کتاب‌های درآمدی بر مردم شناسی و انسان شناسی(نشر ثالث)، آموزش و تمرین تاکتیک های شطرنج(شباهنگ)، جامعه شناسی مخاطب در حوزه فرهنگی و هنری(نشر نی)، در ستایش دوچرخه(تیسا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید