المپیادهای شیمی ایران (مرحله ی دوم 1393 - 1384)

گروه مولفان:
مرتضی خلینا (نویسنده) | فرشید عفتی (نویسنده) | پیام افتخار جهرمی (نویسنده)

ناشر:
فاطمی

درباره کتاب:
المپیادهای شیمی ایران (مرحله ی دوم 1393 - 1384) عنوان کتابی است از مرتضی خلینا که در 340 صفحه و توسط انتشارات فاطمی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شیمی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.