المپیادهای شیمی ایران (مرحله ی دوم 1393 - 1384)

گروه مولفان:
مرتضی خلینا (نویسنده) | فرشید عفتی (نویسنده) | پیام افتخار جهرمی (نویسنده)

ناشر:
فاطمی

درباره کتاب:
المپیادهای شیمی ایران (مرحله ی دوم 1393 - 1384) عنوان کتابی است از مرتضی خلینا که در 340 صفحه و توسط انتشارات فاطمی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شیمی است.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید