خروپف در خواب [پزشک خانواده]

گروه مولفان:
الکه پل (نویسنده) | پرستو پنجه شاهی (مترجم) | حمیدرضا داداشی (ویراستار)

ناشر:
پیدایش

درباره کتاب:
خروپف در خواب [پزشک خانواده] عنوان کتابی است از الکه پل با ترجمه‌ی پرستو پنجه شاهی که در 148 صفحه و توسط انتشارات پیدایش در سال 1384 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Schluss mit schnarchen. موضوع اصلی این کتاب خرناس است.
قیمت کتاب
9,000 تومــان
موضوعات کتاب
خرناس