قصه خسرو و شیرین [ادبیات ایران، از دیروز تا امروز]

گروه مولفان:
الیاس بن یوسف نظامی (نویسنده) | مانلی منوچهری (تصویرگر) | مژگان کلهر (اقتباس کننده)

ناشر:
پیدایش

درباره کتاب:
قصه خسرو و شیرین [ادبیات ایران، از دیروز تا امروز] عنوان کتابی است از الیاس بن یوسف نظامی که در 144 صفحه و توسط انتشارات پیدایش در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از الیاس بن یوسف نظامی، کتاب‌های لیلی و مجنون(زوار)، کلیات نظامی گنجوی(سمیر)، اسکندرنامه(نیک فرجام)، هفت نگار آسمانی(علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید