هم غذای کمکی، هم شیر مادر (اولین غذاهای جامد ؛ زمان و چگونگی دادن آنها به کودک)[مجموعه مادر و پدر امروز]

گروه مولفان:
سارا لوئیس (نویسنده) | متین پدرامی (مترجم)

ناشر:
پیدایش

درباره کتاب:
هم غذای کمکی، هم شیر مادر (اولین غذاهای جامد ؛ زمان و چگونگی دادن آنها به کودک) [مجموعه مادر و پدر امروز] عنوان کتابی است از سارا لوئیس با ترجمه‌ی متین پدرامی که در 96 صفحه و توسط انتشارات پیدایش در سال 1390 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Weaning and first foods؟ which foods to introduce and when. موضوع اصلی این کتاب نوزاد است.
قیمت کتاب
5,000 تومــان